www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 30.01.2012

Zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo uchwalone uchwałą Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15.10.2008r. ,ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 183, poz. 2692 z  dnia 02 grudnia 2008r.


DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 374722