www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 30.01.2012

Podstawy prawne działania samorządu
 • Rozdział VII Konstytucji RP
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 • Statut Gminy
 • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców

 • Wytworzył:

  Udostępnił:  Kamil Pawelak (2003-09-23 12:06:29)
  Ostatnio zmodyfikował:  Kamil Pawelak (2003-10-01 11:03:29)

  DRUKUJ    
   
   

  ilość odwiedzin: 374731