www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 30.01.2012

Podstawowe zadania Gminy
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarka wodna
 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
  usuwanie nieczystości stałych
 • utrzymanie czystości i porządku w gminie
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
 • ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
 • działalność kulturalna
 • sport i turystyka
 • targowiska
 • zieleń i zadrzewianie
 • cmentarze komunalne
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
 • polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
 • promocja  gminy
 • współpraca z organami pozarządowymi
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 • Wytworzył:

  Udostępnił:  Kamil Pawelak (2003-09-23 12:28:07)
  Ostatnio zmodyfikował:  Kamil Pawelak (2003-09-23 12:28:40)

  DRUKUJ    
   
   

  ilość odwiedzin: 374732