www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 30.01.2012

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(tekst uchwały)


Zmiana Studium  - treść 

( zalącznik Nr 1)

Rysunek studium

(załącznik Nr 2)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

(załącznik Nr 3)

 


DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 374728