www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Wtorek 31.01.2012

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (dokument w wersji papierowej, do wglądu w Urzędzie) Studium wykonalności gosp. wodno-ściekowej  Wytworzył:

  Udostępnił:  
  Ostatnio zmodyfikował:  

Plany remontów dróg  Wytworzył:

  Udostępnił:  
  Ostatnio zmodyfikował:  

Koncesje  Wytworzył:

  Udostępnił:  
  Ostatnio zmodyfikował:  


DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 374839