www.bip.gov.pl

Urząd Gminy w Milejewie

Poniedziałek 30.01.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie w Miejscowości Milejewo, gmina Milejewo,na działce o nr ewidencyjnym 152/4, jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - plik do pobrania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie podziemnej strzelnicy kulowej na działce nr 34/6 w miejscowości Jagodnik, gmina Milejewo” - plik do pobrania


 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przez Wójta Gminy Milejewo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 38708 zlokalizowanej na wieży stalowej w miejscowości Pomorska Wieś, na działce nr 27 - plik do pobrania


Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w miejscowości Kamiennik Wielki -plik do pobrania

Obwieszczenie  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa dwóch zatok autobusowych z ciągami pieszymi w pobliżu obiektu WD 15, w ciągu drogi krajowej S-22'' - plik do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji położonego w granicach działki 137/2, km 2, obręb Milejewo, gmina Milejewo, budynku gospodarczego - wiaty, na tartak. [całość]


w sprawie przedsięwzięcia polegajacego na odbudowie zapory na zbiorniku TROYL w jagodniku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie podziemnych zbiorników paliw jednopłaszczowych na dwupłaszczowy – trzykomorowy w miejscowości Milejewo ul. Elbląska 77

 

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża zlokalizowanego na działce nr 7/10 km1 obręb Ogrodniki, gmina Milejewo [całość]

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji położonego w granicach działki 137/2, km 2, obręb Milejewo, gmina Milejewo, budynku gospodarczego - wiaty, na tartak.
[całość]

Obwieszczenie dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na wydobywania kruszywa z udokumentowanego złoża położonego na działce 7/10 w Ogrodnikach.
[całość]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na wydobywania kruszywa z udokumentowanego złoża położonego na działce 7/10 w Ogrodnikach.
[całość]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie akt danych dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych. [całość]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 18 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie gminy Milejewo.
 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania:
Wójt Gminy Milejewo, zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych  w Elblągu z siedzibą w Pasłęku ul. Dworcowa 6; 14-400 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1145 N Milejewo-Nowe Monasterzysko-Młynary odcinek Milejewo-Majewo [całość]

Zawiadomienie – obwieszczenie Wójt Gminy Milejewo zawiadamia Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej Nr 1145 N Milejewo-Nowe Monasterzysko-Młynary odcinek Milejewo-Majewo [całość]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przez – Zarząd Dróg powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1145 N Milejewo-Nowe Monasterzysko-Młynary odcinek Milejewo- Majewo [całość]

 Wójt Gminy Milejewo orzeka ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki - Stoboje, na obszarze oznaczonym w ewidencji gruntów działkami: 1, 2, 4, 3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 2, 23, 24, 29/2, 49, 64, 69, 82, 88 i 90. [zobacz całość]

Wójt Gminy Milejewo zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „METALMOR” H. Gałązka A. Pastuszak F. Tomaszewicz  z/s w Milejewie ul. Elbląska 67, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu o nową halę technologiczno – administracyjną w miejscowości Milejewo ul. Elbląska 67

 
Wójt Gminy Milejewo z a w i a d a m i a, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono informacje o wniosku Gminy Milejewo w imieniu, której działa Biuro Projektowe CZECHPROJ Zdzisław Czechowski z/s w Braniewie ul. Królewiecka 13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje obejmującego swym zasięgiem teren Gminy Milejewo oraz częściowo Gminy Miasto Elbląg.

ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piastowo (obręb Piastowo, działki nr: 54/19, 54/17, 28/1, 28/2, 28/5 i 65, karta mapy 1, Gmina Milejewo).


DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 374707