Budżet

Plan finansowy

Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie

na 2018. rok


 

Klasyfikacja budżetowa

Treść

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

 

Ogółem

1.

2.

3.

4.

5.

921

92116

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42.336,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.646,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.037,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.500,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

10.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2.500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

500,00

 

 

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników

1.000,00

 

 

 

OGÓŁEM:

75.719,00

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kamil Pawelak
(2013-11-05 10:36:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Pawelak
(2017-12-12 12:06:21)