Nazwa Typ Data Operacja
Pracownicy dokument HTML 2012-01-31 13:49:10 MODYFIKACJA
Bibliotekarka plik 2012-01-31 13:48:55 UTWORZENIE
Pracownicy dokument HTML 2012-01-31 13:47:24 MODYFIKACJA
Pracownicy dokument HTML 2012-01-31 13:47:24 MODYFIKACJA
Regulaminy dokument HTML 2012-01-31 13:47:10 MODYFIKACJA
Regulaminy dokument HTML 2012-01-31 13:47:10 MODYFIKACJA
Informacje dokument HTML 2012-01-31 13:45:48 MODYFIKACJA
Informacje dokument HTML 2012-01-31 13:45:48 MODYFIKACJA
Pracownicy dokument HTML 2012-01-31 13:42:17 MODYFIKACJA
Pracownicy dokument HTML 2012-01-31 13:42:17 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Pracownicy', 'id_document' => '35643', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2012-01-31 13:41:14 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-01-31 13:41:14 MODYFIKACJA
Informacje dokument HTML 2012-01-31 13:40:13 MODYFIKACJA
Informacje dokument HTML 2012-01-31 13:40:13 MODYFIKACJA
Regulaminy dokument HTML 2012-01-31 13:39:03 MODYFIKACJA