Informacje

 

logo

 

http://www.biblioteka.milejewo.eu/

 

APLIKACJA
https://www.biblioteka.milejewo.eu/artykul/appka-na-smartfon

 

Znalezione obrazy dla zapytania epuap

 D E K L A R A C J A   D O S T Ę P N O Ś C I

https://www.biblioteka.milejewo.eu/artykul/deklaracja-dost%C4%99pno%C5%9Bci

 

R A P O R T   O  S T A N I E    D O S T Ę P N O Ś C I   P O D M I O T U   P U B L I C Z N E G O

http://gbpm.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=524494

 

K O O R D Y N A T O R   O R A Z   P L A N  D Z I A Ł A N I A

http://gbpm.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=525718

http://gbpm.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=525716

 

 

 

R E G U L A M I N   P Z P

http://gbpm.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=524502

 

 

 

R O D O

https://www.biblioteka.milejewo.eu/strona/polityka-prywatno%C5%9Bci

 

 

 

S T A T U T   B I B L I O T E K I

http://gbpm.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=524495

 

 

 

K O N T A K T

Telefon – 666 893 211

e-mail – biblioteka.milejewo@gmail.com

Google Talk – biblioteka.milejewo@gmail.com

 

D A N E

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie

ul. Szkolna 4, 82-316 Milejewo

NIP: 578-21-57-622

REGON: 000953993

 

D Y R E K T O R

Kamil Pawelak

 

Wytworzył:
Kamil Pawelak
(2012-01-31)
Udostępnił:
Kosowski Mariusz
(2012-01-31 12:35:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawelak Kamil
(2024-05-13 08:58:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki